Beställ skolskjuts senast 2017-07-07

Det är viktigt att vi får beställningarna i tid för att kunna göra en så bra planering som möjligt. Vi vet att det i många fall är inskolningstider under de första veckorna men önskar då få in dessa tider för att kunna påbörja vårt arbete. Det kan även vara bra att tänka på att när man gör beställningen, ska den vara så tydlig som möjligt för den som ska läsa denna. Det kan gälla sådant som udda/jämn vecka, byte mellan mamma och pappa samt resor till korttidsboende.

Läs mer här: "Beställ skolskjuts senast den 7 juli 2017"